Psykolog Johan Söderström 
  

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT som det brukar förkortas, är en behandlingsform som fått stark ställning i den moderna psykologin. En anledning är att metoden är evidensbaserad, dvs. att den uppvisat goda resultat i en lång rad vetenskapliga studier.

Vår livshistoria påverkar oss i allra högsta grad, men i KBT ligger huvudfokus till stor del på den aktuella situationen och på att hitta konkreta lösningar för framtiden. I en kognitiv beteendeterapi sätter man gemensamt upp ett mål att jobba mot. Att fortlöpande utvärdera arbetet för att närma sig målet är en naturlig del av metoden. Samtalen är ett tillfälle att reflektera och betrakta saker ur nya perspektiv. Klienten tillämpar sina kunskaper och provar nya förhållningssätt och beteenden under tiden mellan träffarna.

Tankar och tekniker från KBT är användbara också i andra uppdrag än individuella terapier, t.ex. i parterapi och grupp- och organisationsutveckling. Att få nya kunskaper och perspektiv, och arbeta mot ett mål med hjälp av olika tekniker, kan bidra till hälsa och utveckling i många sammanhang.


 

 


 

© Söderström Psykologi AB 2012-2023 

 
 
 
 
Post
Samtal