Psykolog Johan Söderström 
  

För privatpersoner


Psykologisk behandling och rådgivning

Ibland uppstår situationer i livet när man behöver hjälp från en utomstående person med nya perspektiv för att komma vidare. Det kan t.ex. vara i konflikter, kriser, arbetslivsrehabilitering och ohälsa. 

Utgångspunkten behöver inte vara ett problem - det kan också handla om önskemål om tillfälle för reflektion och personlig utveckling.  

Många har möjlighet att få psykologsamtal bekostade genom försäkring, privat eller via sin arbetsgivare. Undersök gärna om du har den möjligheten om du är osäker. Om du nyttjar försäkring kan du be vårdplaneraren att få nyttja dina tillfällen hos mig.

Mina klienter kommer oftast från Umeå med omnejd, Örnsköldsvik eller Skellefteå.

Parsamtal / Parterapi

Jag arbetar med parterapi för par som kört fast i sin relation, med svårigheter som är komplicerade att lösa på egen hand.

Man förbinder sig inte att boka in ett visst antal samtal utan kan anpassa kontaktens längd efter behov och önskemål. Ett rekommenderat upplägg är dock att inleda med ett gemensamt samtal, därefter ett enskilt samtal med vardera av parterna för att sedan träffas gemensamt på nytt. Det föreslagna upplägget innebär alltså att paret inledningsvis investerar fyra timmar i sin relation. Därefter har man en tydligare bild att utgå från när man bestämmer om och hur ett fortsatt arbete ska läggas upp. Paret behöver också lägga ned tid och engagemang i hemuppgifter mellan samtalen som vi gemensamt kommer överens om för att nå uppsatta mål.

Min grund för att arbeta med parsamtal är förutom psykologutbildningen en utbildning i konflikthantering. Jag har vana av konfliktvägledning, medling och kommunikationsträning. Jag utgår från ett beteendeinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt även i mitt arbete med parterapi. 

Utredning & bedömning

Som psykolog har jag möjlighet att bidra med fördjupade bedömningar genom intervjuer och testinstrument. Det kan t.ex. handla om kognitiva styrkor och svagheter, arbetsförmåga eller psykiskt mående. Jag har testet WAIS-IV som är världens mest använda begåvningstest (IQ-test). Jag utför även dyslexiutredningar - se flik till vänster. Mitt arbete med utredning och bedömning sker inom verksamheten Umeå Test Center som du kan besöka här.

Om friskvårdsbidrag

Enligt Skatteverkets regler kan arbetsgivare erbjuda sina anställda förebyggande stresshantering som en  skattefri förmån för medarbetare. Fråga din chef om du vill nyttja ditt friskvårdsbidrag för sådana samtal.

 

 


 

© Söderström Psykologi AB 2012-2023 

 
 
 
 
Post
Samtal