Psykolog Johan Söderström 
  

Dyslexiutredning

Jag är godkänd av Universitets- och högskolerådet att bedöma läs- och skrivsvårigheter och utfärda intyg för förlängd provtid på högskoleprovet. Jag utreder även dyslexi i andra syften, t.ex. för anpassningar och rättigheter i skola eller arbete. Kontakta mig för mer information.                                         

 © Söderström Psykologi AB 2012-2023

 
 
 
 
Post
Samtal