Psykolog Johan Söderström 
  

För företag och organisationer


Chefsstöd 

I företag och organisationer finns ofta behov av stöd till chefer och ledare, t.ex. handledning i utmanande situationer eller coachning rörande den egna ledarstilen. 

Utredning av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Jag arbetar med utredning enligt metoden faktaundersökning, som utvecklats för att göra objektiva och rättssäkra utredningar av upplevda kränkningar på jobbet. Jag driver tillsammans med en kollega hemsidan faktaundersökning.se för att presentera vårt arbete med undersökningsmetoden.

Rekrytering

Psykologisk kompetens, genom intervjuer och psykologisk testning, bidrar till ett bättre beslutsunderlag vid rekryteringar. Personalen är ett företags största tillgång och framgångsrika rekryteringar har avgörande betydelse. Omvänt kan felrekryteringar vara kostsamt. Mitt arbete med test och bedömning sker inom verksamheten Umeå Test Center som du kan besöka här.

Om friskvårdsbidrag

Enligt Skatteverkets regler är förebyggande stresshantering avdragsgillt för företag som erbjuder detta som friskvård för sina anställda. Tjänsten kan erbjudas som en skattefri förmån för medarbetare.


 

 


                                                                                         © Söderström Psykologi AB 2012-2023

 
 
 
 
Post
Samtal