Länkar


  • Johan Söderström på LinkedIn
  • Johan Söderström på Google+
  • Faktaundersökning.se - jag driver tillsammans med en kollega denna hemsida för att presentera vårt arbete med rättssäker utredning av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på jobbet
  • Psykologiguiden - En sida från Psykologförbundet med info och råd
  • Information på temat psykisk hälsa på 1177 Vårdguiden
  • Om högskoleprovet för dyslektiker  studera.nu
  • Om körkortsprovet för dyslektiker  Körkortsportalen

 

 


 

 © Söderström Psykologi 2018