Psykolog Johan Söderström 
  

Dyslexi och högskoleprovet

Som dyslektiker har man rätt att genomföra högskoleprovet med förlängd provtid. Då krävs ett intyg utfärdat av logoped eller av en godkänd intygsgivare. Jag är godkänd av Universitets- och högskolerådet att bedöma svårigheterna och utfärda sådant intyg.

Bedömningen sker genom en intervju och med hjälp av testuppgifter som mäter läsförmågan. Resultat från tidigare genomförda test i skolan, t.ex. hos specialpedagog, kan också användas i utredningen.

Funderar du på att börja studera på universitet eller högskola och har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi? Då är du välkommen att höra av dig för att få veta mer om hur utredningen går till. Du kan också läsa mer på hemsidan studera.nu – klicka här. 

Sista anmälningsdag för höstens prov är 15/9 och för vårens prov 15/2.

Anmälan görs via webben. Intyget ska skickas in i pappersform och vara universitetet ti ll handa senast 1 vecka efter sista anmälningsdag. Om du sedan antas till Umeå universitet kan du ansöka om ersättning för utlägg på 1100 kronor för utredningen. 

Dyslexi och kunskapsprovet för körkort

Om du har svårt att läsa eller skriva kan du få göra ett anpassat kunskapsprov när du ska ta körkort. De anpassningar som finns är: ljudstöd, förlängd provtid och muntligt prov. För att få göra kunskapsprovet med förlängd provtid eller muntligt prov måste man göra en ansökan där ett intyg ska bifogas. Trafikverket beslutar om du ska beviljas anpassningen utifrån intyget.

Jag genomför utredningar och utfärdar intyg för detta syfte. Utredningen genomförs med hjälp av en intervju och med testuppgifter som mäter läsförmågan. Resultat från tidigare genomförda test i skolan, t.ex. hos specialpedagog, kan också användas i utredningen.

Ska du genomföra körkortsprovet och har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi? Då är du välkommen att höra av dig för att få veta mer om hur utredningen går till. Du kan också läsa mer på Körkortsportalen – klicka här                                         

 © Söderström Psykologi AB 2018

 
 
 
 
Post
Samtal